Våre tjenester:

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:
  • Lovbestemt og frivillig revisjon
  • Forenklet revisjon, attestasjonsoppdrag og andre revisjonsbekreftelser
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Valg av selskapsform
  • Etablering av virksomhet, stiftelsesdokumenter, åpningsbalanse og registering
  • Omorganisering og restrukturering
  • Skatte- og avgiftsrådgivning